Trumpeter, 3rd Continental Light Dragoons, 1781

Deixa un comentari